TIN TỨC » HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Sinh hoạt ngoại khóa tổ Tin học chủ đề "An ninh mạng" năm học 2018-2019


Thực hiện công văn số 309/KH-SGDĐT ngày 13/02/2019 của sở giáo dục đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tuyên truyền về Luật An ninh mạng và định hướng sử dụng internet, mạng xã hội và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 trường THPT Thái Phiên. Tổ Tin học đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa dưới cờ ngày 18/02/2019 nhằm tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nội dung tại Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Nội dung sinh hoạt ngoại khóa của tổ có 4 phần:      

     -   An ninh mạng là gì?
     -   Vì sao cần có an ninh mạng?
     -   Luật an ninh mạng của nước ta hiện nay.
     -   Câu hỏi củng cố nội dung buổi sinh hoạt và giao lưu văn nghệ của học sinh.
Qua bài giới thiệu của tổ tin học phần nào giúp học sinh nhà trường hiểu hơn An ninh mạng và luật an ninh mạng của nước ta hiện nay để các em trở thành một công dân tốt cho mai sau./.

Các bản tin khác :