TIN TỨC » TIN GIÁO DỤC

Hướng dẫn thực hiện qui chế thi THPT quốc gia năm 2016

Ngày 29/03/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã công bố hướng dẫn thực hiện qui chế thi trong tổ chức thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

xem tiếp...

Các bản tin khác :