TIN TỨC » HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hội thảo Nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Chiều ngày 26/03/2015, tại trường THPT Thái Phiên đã tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia”.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia” nhằm hướng tới mục tiêu: Trao đổi, thảo luận đánh giá thực trạng dạy và học trong nhà trường. Từ đó, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại trường THPT Thái Phiên. 

Ban tổ chức đã nhận đuợc nhiều báo cáo tham luận khoa học từ các tổ bộ môn và lựa chọn được 4 báo cáo tham luận in trong kỷ yếu. Các báo cáo tham luận đều có hàm lượng khoa học cao, sáng tạo, tính mới, được trình bày tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Đánh giá thực trạng dạy học tại các tổ bộ môn. Đánh giá thực trạng  quá trình học tập của học sinh. Đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và các giải pháp nâng cao chất lượng kỳ thi THPT Quốc gia sắp đến.


Tại hội thảo nhiều báo cáo tham luận đã được tác giả trình bày và được các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi rất sôi nổi như: Tham luận: “Dạy học phân hóa theo năng lực học sinh”, tham luận “Ảnh hưởng của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đối với việc dạy và học của thầy trò trường THPT Thái Phiên”, tham luận “Đánh gia việc học tập Tiếng anh của học sinh trường THPT Thái Phiên, tham luận “Đổi mới trong kiểm tra đánh gia bộ môn Ngữ văn”.... Cũng tại hội thảo, các đại biểu cũng đã phân tích và cùng góp ý, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kết quả và chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại trường THPT Thái Phiên.

Các bản tin khác :