TIN TỨC » TIN NHÀ TRƯỜNG

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015

Ngày 9/4/2015, Công đoàn trường THPT Thái Phiên tổ chức "Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015" và tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong giai đoạn này.

Tại Hội nghị, thầy giáo Huỳnh Văn Tần - Chủ tịch Công đoàn nhà trường thay mặt cho Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường nêu bật những kết quả của phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010 - 2015. Trường THPT Thái Phiên đã hưởng ứng đầy đủ các phong trào thi đua do Sở GD&ĐT cũng như các tổ chức Đoàn thể, chính trị xã hội, các ban ngành phát động và đạt hiệu quả cao.

Thầy giáo Huỳnh Văn Tần - Chủ tịch Công đoàn nhà trường phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Nhà trường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; nội dung thi đua, khen thưởng hàng năm gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Phong trào thi đua được phát động đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, có sức thu hút cao, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Trường; kịp thời động viên cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Hội nghị đã khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiến tiến; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, thầy giáo Nguyễn Hữu Dũng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường tuyên dương và trao giấy khen cho 2 tập thể (tổ Toán và tổ Lịch sử - Công dân) và 11 gương điển hình tiên tiến, xuất sắc, tiêu biểu đi đầu trong các phong trào thi đua, trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, những người đã đồng hành cùng những thành công và sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn qua.
Thầy giáo Nguyễn Hữu Dũng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trao giấy khen cho 2 tập thể lao động xuất sắc trong giai đoạn 2010 - 2015

Các bản tin khác :