TIN TỨC » TIN NHÀ TRƯỜNG

Giới thiệu Sách về Hoàng sa - Trường Sa

Nhằm giáo dục cho học sinh trong nhà trường về truyền thống yêu nước, về lý tưởng cách mạng qua đó góp phần "hình thành một lớp thanh niên nam, nữ ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa", "có lý tưởng cao đẹp", "sống có văn hóa và tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính", biết "nuôi dưỡng hoài bão lớn", "tự cường dân tộc". 


Ngày 22/9/2014 vừa qua, thư viện nhà trường phối hợp phóng viên Báo Đà Nẵng tổ chức buổi "Giới thiệu Sách về Hoàng sa - Trường Sa".
Tại đây, Giáo viên và học sinh trong nhà trường đã được giới thiệu những bộ sách về lịch sử đảo Hoàng sa-Trường sa của Việt Nam chúng ta, giúp cho cán bộ, giáo viên học sinh trong nhà trường hiểu, tự hào và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển - đảo Việt Nam.

Các bản tin khác :