TIN TỨC » TIN GIÁO DỤC

Công văn V/v tuyên truyền học sinh, sinh viên đi bộ dưới hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn gây nguy cơ mất an toàn giao thông

         Căn cứ Công văn số 15/CV-BATGT ngày 14 tháng 01 năm 2021, của Ban An toàn giao thông thành phố về việc tuyên truyền và xử lí việc người dân đi bộ
dưới hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn gây nguy cơ mất an toàn giao thông.


Xem tiếp

Các bản tin khác :