Tin tức

      Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên;
     Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
      Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;

      Căn cứ Công văn số 2995/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học thông báo rộng rãi nội dung này đến toàn thể cán bộ quản lí, nhà giáo, học sinh, sinh viên

         Căn cứ Công văn số 1236/SGDĐT-CTTT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường phòng, chống dịch
COVID-19 dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2021; Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động và học sinh nhà trường tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 với nội dung cụ thể như sau:

         Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, số người nhiễm bệnh và tử vong trên toàn cầu ngày càng tăng. Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, vừa qua, Bộ Y tế đã ra thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”, kêu gọi mọi người cùng nhau thực hiện việc chung sống an toàn với dịch bệnh.

Hưởng ứng thư kêu gọi tham gia ủng hộ chương trình “Chia sẻ yêu thương – Tiếp sức đẩy lùi Covid”của Hội Chữ Thập Đỏ Tp. Đà Nẵng.