Tin tức

Thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (đính kèm). Nhà trường thông báo để toàn thể CB- GV- Nv, PHHS và HS được biết :

         Căn cứ Công văn số 15/CV-BATGT ngày 14 tháng 01 năm 2021, của Ban An toàn giao thông thành phố về việc tuyên truyền và xử lí việc người dân đi bộ
dưới hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

         Trước thực trạng người dân và khách du lịch thường xuyên cung cấp thức ăn cho khỉ hoang dã tại khu vực Chùa Linh Ứng và dọc tuyến đường từ nút giao thông Lê
Đức Thọ đến khu nghỉ dưỡng InterContinental thuộc Bán đảo Sơn Trà dẫn đến thay đổi tập tính vốn có của loài, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và gây nguy cơ lây các bệnh
truyền nhiễm từ động vật sang người.