TIN BÀI BỘ MÔN » Vật Lý

Hướng dẫn ôn thi lại Vật lý 11 - Hè 2014

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

ÔN TẬP THI LẠIHÈ 2014

MÔN: VẬT LÍ - LỚP 11

I. Lí thuyết:

A. Chương trình chuẩn:

+ Từ trường.

+ Lực từ. Cảm ứng từ.

+ Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt.

+ Lực Lo-ren-xơ.

+ Từ thông. Cảm ứng điện từ.

+ Suất điện động cảm ứng.

+ Tự cảm.

+ Khúc xạ ánh sáng.

+ Phản xạ toàn phần.

+ Lăng kính.

+ Thấu kính mỏng. (không xét đến hệ thấu kính ghép)

B. Chương trình nâng cao:

Ngoài các phần như của chương trình chuẩn thì thêm “Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song”

II. Bài tập: Gồm các bài tập liên quan đến các nội dung lí thuyết trên.

---HẾT---

Các bản tin khác :