TIN BÀI BỘ MÔN » Vật Lý

Hướng dẫn ôn thi lại Vật lý 10 - Hè 2014

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

ÔN TẬP THI LẠIHÈ 2014

 

MÔN: VẬT LÍ - LỚP 10

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO

I. Lí thuyết:

A. Chương trình chuẩn:

+ Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.

+ Công và công suất.

+ Động năng và thế năng.

+ Cơ năng.

+ Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí.

+ Quá trình đẳng nhiệt. định luật Bôi-lơ-Mari-ốt.

+ Quá trình đẳng tích. định luật Sac-lơ.

+ Phương trình trạng thái khí lí tưởng.

B. Chương trình nâng cao:

Ngoài các phần như của chương trình chuẩn thì thêm “phương trình Cla-pê-rôn-Men-đê-lê-ép.”

II. Bài tập: Gồm các bài tập liên quan đến các nội dung lí thuyết trên.

---HẾT---

Các bản tin khác :