TIN BÀI BỘ MÔN » Tin học

Hướng dẫn ôn thi lại Tin học 10 - 2014

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LẠI

Môn: Tin học - Khối: 10 – Hè 2014

I. SOẠN THẢO VĂN BẢN

1.     Một số quy ước trong việc gõ văn bản.
2.     Gõ được một văn bản đơn giản và biết cách lưu vản bản.
3.     Các thao tác biên tập văn bản.
4.     Định dạng văn bản
5.     Định dạng kiểu danh sách
6.     Ngắt trang và đánh số trang
7.     Các công cụ trợ giúp soạn thảo.
8.     Tạo và làm việc với bảng.

II. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

1.     Khái niệm mạng máy tính và lợi ích của việc kết nối mạng máy tính
2.     Các mô hình mạng
3.     Khái niệm Internet và lợi ích của việc kết nối mạng Internet
4.     Kết nối Internet bằng cách nào?
5.     Tìm kiếm thông tin trên Internet./.

Các bản tin khác :