TIN BÀI BỘ MÔN » Thể dục - Quốc phòng

Hướng dẫn ôn thi lại Thể dục 11 - 2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LẠI HÈ 2014 : MÔN THỂ DUC

 

KHỐI 11

 

Nội dung 1: (Phần lí thuyết)

  Kĩ thuật nhảy cao chia làm mấy giai đoạn? Em hãy phân tích giai đoạn chạy đà trong nhảy cao kiểu Nằm nghiêng?

 

Nội dung 2: (Phần thực hành)

   Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao kiểu Nằm nghiêng (sân trường).

 

 

------------HẾT-----------

Các bản tin khác :