TIN BÀI BỘ MÔN » Thể dục - Quốc phòng

Hướng dẫn ôn thi lại Thể dục 10 - 2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LẠI HÈ 2014 : MÔN THỂ DUC

 

KHỐI 10

 

Nội dung 1: (Phần lí thuyết)

  Kĩ thuật chạy ngắn chia làm mấy giai đoạn ? Em hãy phân tích giai  đoạn xuất phát trong chạy ngắn ?

Nội dung 2: (Phần thực hành)

   Kiểm tra chạy cự li ngắn 60 mét  (sân trường)


------------HẾT-----------

Các bản tin khác :