TIN BÀI BỘ MÔN » Ngữ văn

Hướng dẫn ôn thi lại Ngữ văn 11 - Hè 2014

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

TỔ NGỮ VĂN

 

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÈ

             MÔN NGỮ VĂN 11 – HÈ 2014

 

 

I- PHẦN TIẾNG VIỆT

1. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

2. Phong cách ngôn ngữ chính luận

3. Nghĩa của câu

 * (Học kĩ phần lí thuyết và bài tập như SGK).

II- PHẦN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

- Yêu cầu viết một đoạn văn ( hoặc một bài văn ngắn) trình bày suy nghĩ về một vấn đề xã hội.

III- PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM

1.Tác giả Xuân Diệu và bài thơ Vội vàng.

2. Tác giả Huy Cận và bài thơ Tràng giang.

3. Tác giả Hàn Mặc Tử và bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ .

4. Tác giả Hồ Chí Minh và bài thơ Chiều tối.

5. Tác giả Tố Hữu và bài thơ Từ ấy.

IV-  PHẦN VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

1. Tác giả Sê-khốp và tác phẩm Người trong bao.

2. Tác giả Huy-gô và đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền .( Trích Những người khốn khổ)

3.  Tác giả Ban-dắc và đoạn trích Đám tang lão Gô-ri-ô. ( thuộc chương trình nâng cao)

* ( Nắm những ý cơ bản về tác giả, nội dung- chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm, đoạn trích)

V- PHẦN KĨ NĂNG LÀM VĂN

-         Nắm vững kĩ năng làm văn nghị luận, biết vận dụng phối hợp các thao tác lập luận đã học trong chương trình.

 

 

 

                                                                    Đà Nẵng, Ngày 24 tháng 5  năm 2014

                                                                                        

                                                                                     Nhóm Ngữ văn 11

Các bản tin khác :