TIN BÀI BỘ MÔN » Ngữ văn

Hướng dẫn ôn thi lại Ngữ văn 10 - Hè 2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LẠI- HÈ 2014- MÔN NGỮ VĂN 10

I. Văn học

1. Tác gia Nguyễn Trãi và bài Đại cáo Bình Ngô.

2. Tựa “Trích diễm thi tập” của Hoàng Đức Lương.

3. Chuyện “Chức phán sự đền Tản Viên” của Nguyễn Dữ.

4. Tác gia Nguyễn Du và các đoạn trích: Trao duyên, Chí khí anh hùng.

II. Tiếng Việt

1. Khái quát lịch sử Tiếng việt.

2. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

3. Những yêu cầu sử dụng Tiếng việt.

4. Luyện tập về từ Hán-việt.

III. Làm văn

1. Thuyết minh.

2. Cảm nhận (một đoạn thơ)./.

 

Các bản tin khác :