TIN BÀI BỘ MÔN » Lịch sử - Công dân

Hướng dẫn ôn thi lại Lịch sử 11 - Hè 2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LẠI LỊCH SỬ 11 – NĂM HỌC 2013-2014

Bài 19: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

HS tập trung các nội dung sau:

I.3. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858

II.1. Kháng chiến ở Gia Định

II.2. Kháng chiến lan rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Kì. Hiệp ước 5-6-1862.

Bài 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX

HS tập trung các nội dung sau:

  1. Phong trào Cần Vương bùng nổ

II.3. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896)

---------- Chúc các em đạt kết quả tốt----------

Các bản tin khác :