TIN BÀI BỘ MÔN » Lịch sử - Công dân

Hướng dẫn ôn thi lại Lịch sử 10 - Hè 2014

Sở Giáo Dục –Đào Tạo TP.Đà Nẵng

Trường THPT Thái Phiên

 

 

ĐỀ CƯƠNG THI LÊN LỚP –Hè 2014

 Môn Lịch Sử- Khối lớp 10

 

 

Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam.

Bài 17. Qúa trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV).

 

CÂU HỎI  THAM KHẢO

Câu 1. Trình bày đời sống vật chất và đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang- Âu Lạc.

Câu 2. Nội dung cải cách của vua Lê Thánh Tông.

Câu 3. Tình hình pháp luật và quân đội của nhà nước phong kiến ở các thế kỉ XI- XV

Các bản tin khác :