TIN BÀI BỘ MÔN » Địa lý

Hướng dẫn ôn thi lại Địa lý 11 - Hè 2014

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

      TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

                         ******

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LẠI MÔN ĐỊA LÍ 11

HÈ 2014

 (Nội dung ôn tập bài 11 từ tiết 1 đến tiết 4)

 

 

I - PHẦN LÍ THUYẾT

  1. Nêu đặc điểm và ý nghĩa của vị trí địa lí Đông Nam Á?
  2. Trình bày điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á và đánh giá thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế?
  3.  Đặc điểm dân cư - xã hội của Đông Nam Á? Thuận lợi, khó khăn?
  4. Trình bày sự phát triển nông nghiệp của Đông Nam Á?
  5. Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

II - PHẦN THỰC HÀNH

- Hình 11.7 trang 106

- Bài thực hành Đông Nam Á trang 111

Học sinh lưu ý: khi vẽ biểu đồ phải ghi đầy đủ các thông tin như: tên biểu đồ, chú giải, số liệu, các thông tin trên trục tung và trục hoành.

-------HẾT-------

Các bản tin khác :