TIN BÀI BỘ MÔN » Địa lý

Hướng dẫn ôn thi lại Địa lý 10 - Hè 2014

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

      TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

                         ******

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LẠI MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10

HÈ 2014

 (Nội dung ôn thi từ bài 35 đến bài 40)

 

I - PHẦN LÍ THUYẾT

Câu 1: Thế nào là ngành dịch vụ? Nêu sự phân loại và ý nghĩa của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội?

Câu 2: Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ?

Câu 3: Tại sao ví giao thông vận tải giống như “mạch máu” của nền kinh tế quốc dân?

Câu 4: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải?

Câu 5: Hãy so sánh ưu điểm và nhược điểm của giao thông đường sắt và đường ô tô?

Câu 6: Hãy so sánh ưu điểm và nhược điểm của giao thông đường biển và đường hàng không?

Câu 7: Vai trò của ngành thương mại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước?

II - PHẦN THỰC HÀNH

- Bài tập 4 bài 35

- Bài tập 4 bài 36

- Bài tập 3 bài 40

Học sinh lưu ý: khi vẽ biểu đồ phải ghi đầy đủ các thông tin như: tên biểu đồ, chú giải, số liệu, các thông tin trên trục tung và trục hoành.

-------HẾT-------

Các bản tin khác :