Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Đường link video, bài học, bài tập môn Vật lý từ ngày 7/9 đến 19/9 năm học 2020_2021


  Bài giảng tuần 1 - khối 10

  Chủ đề: Chuyển động cơ - Chuyển động thẳng đều

  Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=zc_00Lpz4Rg&feature=youtu.be 

  Bài giảng tuần 1 - khối 11

  Chủ đề: Thuyết electron - Định luật Cu - lông - Định luật bảo toàn điện tích

  Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=XJR0vlSCEG4

  Bài giảng tuần 1 - khối 12

  Bài 1: Dao động điều hòa

  Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=Kq2S4Iay9Tk&feature=youtu.be

  Bài học & Bài tập:
  Khối 10
  Khối 11: Lý + Công nghệ
  Khối 12: Lý + Công nghệ

   »  Các bản tin khác