Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Đường link video, bài học, bài tập môn Hóa học từ ngày 7/9 đến 19/9 năm học 2020_2021


  Đường link video:

  Khối 10: https://youtu.be/dZd2Cy-VHgc

  Khối 11: https://youtu.be/pWyYh7CBO9s

  Khối 12: 

  Bài 1. Axit cacboxylic https://youtu.be/sqvd2cyKMzA
  Bài 2. Este https://youtu.be/hX4KjhAS11k
   
   Bài học và bài tập:

  - Khối 10
  - Khối 11
  - Khối 12
   

   »  Các bản tin khác